Privacyreglement

Privacyreglement

VBO-makelaars gaan zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie. In dit privacyreglement kunt u lezen hoe VBO-makelaars en Vereniging VBO Makelaar omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door VBO-makelaars vastgelegd?

De volgende gegevens worden door een VBO-makelaar vastgelegd indien u opdracht heeft gegeven aan een VBO-makelaar een woning te verkopen of te verhuren:
 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens
  zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • De reden van verkoop of verhuur;
 • De datum wanneer de woning in de verkoop of verhuur is genomen en de periode dat de woning te koop of te huur heeft gestaan;
 • De omschrijving, foto’s, video’s, overige media en kenmerken van de woning (en object gebonden ruimtes) zoals de vraagprijs of huurprijs en het verloop hiervan, bouwjaar, de oppervlakte en indeling, de inhoud, de kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • Foto’s en video’s van de woning en tuin(en)/teras(sen);
 • De reden van beëindiging van de bemiddelingsopdracht;
 • Wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop - of verhuurprijs en de datum van de transactie;
 • Overige informatie die u aan uw VBO-makelaar verstrekt.
De volgende gegevens worden door een VBO-makelaar vastgelegd indien u opdracht heeft gegeven aan een VBO-makelaar een woning te kopen of te huren:
 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het zoekprofiel waarin uw zoekcriteria en woonwensen zijn opgenomen;
 • De reden van koop of huur;
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
 • Wanneer een woning is aangekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de aankoop- of huurprijs en de datum van de transactie;
 • Overige informatie die u aan uw VBO-makelaar verstrekt.
De volgende gegevens worden door een VBO-makelaar vastgelegd indien u een woning koopt of huurt van iemand die gebruik maakt van de diensten van een VBO-makelaar:
 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens van de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • Gegevens van uw oude woning zoals de straatnaam, huisnummer en eventuele toevoegingen;
 • Overige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt.

Waar gebruiken VBO-makelaars deze gegevens voor?
Indien u uw woning verkoopt of verhuurt via een VBO-makelaar, gebruikt de makelaar uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u aan hem heeft verstrekt uit te voeren. Daarnaast kunnen uw gegevens, of een gedeelte daarvan, ook gebruikt worden voor:
 • Het onder de aandacht brengen van uw woning bij het publiek. Bijvoorbeeld via internetsites zoals www.vbo.nl, de website van het makelaarskantoor en overige websites, in verkoopdocumentatie of andere marketingcommunicatie kanalen die de VBO-makelaar tot zijn beschikking heeft;
 • Het uitvoeren van taxaties en andere waardebepalingen waarbij uw woning gebruikt wordt als referentieobject;
 • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de VBO-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren;
 • Het toezenden van informatie over producten en diensten van uw VBO-makelaar en Vereniging VBO Makelaar (afmelden kan via uw VBO-makelaar).
Indien u een woning aankoopt of huurt via een VBO-makelaar, gebruikt de makelaar uw gegevens om contact met u te onder houd en voor bijvoorbeeld het toezenden van de koopovereenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:
 • Het vinden van een geschikte woning;
 • Adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
 • Overige correspondentie die noodzakelijk is om de overdracht van de woning correct te verzorgen;
 • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de VBO-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren;
 • Het toezenden van informatie over producten en diensten van uw VBO-makelaar of Vereniging VBO Makelaar (afmelden kan via uw VBO-makelaar).
Indien u een woning koopt of huurt van iemand die gebruik maakt van de diensten van een VBO -makelaar, gebruikt de makelaar uw gegevens om contact met u te onderhouden, voor bijvoorbeeld het toezenden van de koopovereenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:
 • Adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
 • Overige correspondentie die noodzakelijk is om de overdracht van de woning correct te verzorgen;
 • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de VBO-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren;
 • Het toezenden van informatie over producten en diensten van uw VBO-makelaar of Vereniging VBO Makelaar (afmelden kan via uw VBO-makelaar).
 •  
Database Vereniging VBO Makelaar
De systemen van de VBO-makelaar zijn gekoppeld aan een landelijke database van Vereniging VBO Makelaar. In dit systeem staan actuele en historische gegevens van woningen en andere onroerende zaken die bij VBO-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle VBO-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. De wijze waarop de Vereniging het systeem gebruikt kunt u hierna lezen.


Vereniging VBO Makelaar
Vereniging VBO Makelaar is de op één na grootste brancheorganisatie van makelaars en taxateurs. VBO Makelaar biedt ondersteuning en diverse diensten aan haar leden en onderhoudt een centrale objectendatabase. Leden van VBO Makelaar kunnen onderling informatie delen over woningen en andere onroerende zaken. Meer informatie over Vereniging VBO Makelaar kunt u vinden op www.vbomakelaar.nl.


Welke gegevens legt Vereniging VBO Makelaar vast?
Via een automatische koppeling ontvangt Vereniging VBO Makelaar de gegevens die door VBO-makelaars worden vastgelegd. Niet alle gegevens worden door de Vereniging vastgelegd. Gegevens die direct aan u identificeerbaar zijn worden bijvoorbeeld niet door de Vereniging vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.


Waar gebruikt Vereniging VBO Makelaar de gegevens voor?
De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het systeem, het verkrijgen en maken van statistiek, wetenschappelijk onderzoek, presentaties van cijfers over de woningmarkt in Nederland en mogelijke toekomstige presentaties van uw woning.


Wie heeft er toegang tot de gegevens?
Leden van Vereniging VBO Makelaar hebben toegang tot de database in het kader van hun dienstverlening. Medewerkers,
directie en bestuur van de Vereniging en medewerkers van het beherende ICT bedrijf hebben eveneens toegang tot de database in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. Vereniging VBO Makelaar verstrekt bepaalde gegevens uit de database aan derden, zoals:
 • Universiteiten en onderzoeksinstellingen t.b.v. onderzoeksdoeleinden;
 • Centraal Bureau voor de Statistiek om zodoende de regeldruk te beperken;
 • Overige niet-commerciële partijen voor zover de gegevensuitwisseling bijdraagt aan vermindering van administratieve lasten of bijdraagt aan het verkrijgen van inzicht en/of verbetering van de woningmarkt.
VBO Makelaar geeft uitsluitend toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de genoemde doelstelling en geeft toegang op geaggregeerd niveau. Contractueel en technisch is één en ander door Vereniging VBO Makelaar geborgd.